วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ป.ตรี ทุนเรียนต่ออเมริกา $1,000 to $3,000. ต่อปี จาก College จิ๋วแต่แจ๋ว

hesston.png
Hesston College

Hesston College International Scholarships

Hesston College is a little nugget of paradise located just 30 minutes north of Wichita. As the only two-year college affiliated with Mennonite Church USA, we offer an environment and learning experience that’s hard to match. With nearly 450 students and a faculty-student ratio of 1:14, you’ll find opportunities for life, learning, and leadership that are distinct even among small colleges. With a two-year general studies curriculum, you’ll gain the kind of academic and professional preparation that most schools put off until the junior and senior years.


Hesston College offers International Scholarships. The amount of the scholarship is determined after the Application for Admission and the academic records are received by Hesston College. All international students receive an International Scholarship. On-campus employment is also possible. Many international students at Hesston College have on-campus employment. The amount which these students earn in one year is typically between $1,000 to $3,000.
For more information, please visit: http://bit.ly/s4kEBj

 If you want to study in the U.S., contact TeamAce! 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น