วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

TOEFL เชียงใหม่ Minnesota State University Cultural Contribution Scholarships

Minnesota State University Cultural Contribution Scholarships

MSU Color Logo.png
Minnesota State University, Mankato
Minnesota State University, Mankato is where tireless thought and innovative research bring real solutions to real needs. The University's environment of big ideas coupled with real-world thinking equip Minnesota State Mankato students to go well beyond expectations and into exciting, rewarding futures.

The Cultural Contribution scholarship is automatically awarded to all new international undergraduate students, allowing them to pay resident tuition rates for a savings of $7000+ per academic year. With the scholarship, international undergraduate students pay approximately $7532 per year in tuition and fees. Students must meet criteria to maintain the scholarship beyond the first semester.
For more information, please visit: http://bit.ly/XTXbM9


 If you want to study in the U.S., contact TeamAce! 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น