วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทุนเรียน ป.เอก อเมริกา ด้าน Business สูงสุด $66,000


ทุนเรียน ป.เอก อเมริกา ด้าน Business สูงสุด $66,000 จาก DREXEL UNIVERSITY BUSINESS DOCTORAL SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS. 

Our faculty take a hands-on approach to research and teaching, mentoring students on a daily basis. The support of LeBow’s collaborative, collegial research environment provides our doctoral students with tremendous research opportunities. AACSB accredited, http://bit.ly/1dzDNj9


 If you want to study in the U.S., contact TeamAce! 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น