วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รวม link ภาษาไทย เพื่อศึกษาเองเบื้องต้นเกี่ยวกับเรียนต่อ ภาษา, ป.ตรี โท เอก อเมริกา


รวม link ภาษาไทย เพื่อศึกษาเองเบื้องต้นเกี่ยวกับเรียนต่อ ภาษา, ป.ตรี โท เอก ที่อเมริกา
หากท่านต้องการไป เรียนภาษาหรือเรียน short course หรือเรียน certificate, diploma กรุณาศึกษา link เหล่านี้

1. ขั้นตอนการเตรียมตัว ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เตรียมตัวเดือนไหน อย่างไร ทำอะไรบ้างเรียงลำดับ 1 2 3 4 กรุณาเข้า link นี้ 
http://www.educationusa.info/5_steps_to_study/

2. ที่เรียนภาษาที่สังกัดมหาวิทยาลัย มีที่ไหนบ้าง เข้า link นี้ 
www.aaiep.org

3. ตัวอย่างชั้นเรียน Certificate 6 - 9 เดือน (ที่ไม่ใช่การเรียนภาษา ส่วนมากเป็นการเรียนด้าน Business หรือ การสอนภาษา) ใช้คะแนนอะไรสมัครบ้าง

4. คะแนน TOEFL คืออะไร เข้า link นี้ http://goo.gl/d7sMpe

5. สอบ TOEFL สนามจำลองที่เชียงใหม่ เข้า link นี้
http://www.eventbrite.com/e/mini-toefl-test-by-ace-may-december-2014-tickets-11354033219

6. ติดต่อศูนย์ EducationUSA เพื่อเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม เข้า link นี้ http://www.educationusa.info/Thailand

7. ทุนเรียนต่ออเมริกา อัพเดตทุกวัน (ทุนเรียนภาษา นาน ๆ จะมาที) 

8. ชั้นเรียนเตรียม TOEFL ที่เชียงใหม่ เข้า link นี้

9. กลุ่มคุยเรื่องเตรียมตัวไปเรียนต่ออเมริกา เข้ากลุ่มนี้ https://www.facebook.com/groups/109390252424978

10. วีดีโอยูทูป แนวคิดเรื่องการเรียนต่ออเมริกา, สัมภาษณ์จากคนที่ได้ไปเรียนต่อจริงๆ, ขั้นตอนการสมัครเรียน ผ่าน EducationUSA

11. ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ EducationUSA  

12. ที่อยู่ศูนย์ EducationUSA ทั่วประเทศไทย เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ EducationUSA โดยตรง 

13. เรียน Certificate ครบ 9 เดือนแล้ว สามารถอยู่ฝึกงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายที่อเมริกา (ได้รับเงินเดือนเรทนักศึกษาฝึกงานหรือมากกว่า) ได้อีก 9-18 เดือน รายละเอียด เข้า link นี้ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Optional_Practical_Training
-------------------------------------------------------------------------------------

หากท่านต้องการไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี กรุณาเข้า link ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมตัว ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เตรียมตัวเดือนไหน อย่างไร ทำอะไรบ้างเีรียงลำดับ 1 2 3 4 กรุณาเข้า link นี้

2. Search Engine มหาวิทยาลัย ป.ตรี ในอเมริกาเป็น College หรือ University ที่ไม่ใช่ Community College

3. ทุกเรื่อง เกี่ยวกับ Community College (ป.ตรี ต่อเนื่อง) ในอเมริกา

4. คะแนน TOEFL คืออะไร เข้า link นี้ http://goo.gl/d7sMpe

5. ตัวอย่างคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ ที่ใช้สมัคร ป.ตรี อเมริกา

6. คะแนน SAT คืออะไร มหาวิทยาลัยป.ตรีใด ใช้ในการสมัครบ้าง  

7. Link Update ทุนเรียนต่อ ป.ตรี โท เอก อเมริกา ทุกวัน

8. กลุ่มคุยเรื่องเตรียมตัวไปเรียนต่ออเมริกา เข้ากลุ่มนี้

9. Link ทุนเรียนต่ออเมริกา ป.ตรี โท เอกจากหน่วยงานต่าง ๆ แยกตามสาขา เรียงตามลำดับตัวอักษร

10. Link วันสอบ mini-TOEFL ที่เชียงใหม่

11. Blog คลังเก็บข้อมูลทุนเรียนต่ออเมริกา ป.ตรี โท เอก

12. ตัวอย่างหน่วยงานที่ให้ทุนไปเรียนต่ออเมริกา (พิมพ์หมดไม่ได้ เดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือ) อยากทราบทั้งหมด รบกวนมาดูที่ศูนย์ EducationUSA ใกล้บ้านท่าน

13. ชั้นเรียนเตรียม TOEFL ที่เชียงใหม่

14. ชั้นเรียนเตรียม SAT ที่เชียงใหม่ 

15. e-mail สอบถามเพิ่มเติมกับ เจ้าหน้าที่ EducationUSA ได้ที่ link นี้ 

16. ที่อยู่ศูนย์ EducationUSA ทั่วประเทศไทย เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ EducationUSA โดยตรง 

17. วีดีโอยูทูป แนวคิดเรื่องการเรียนต่ออเมริกา, สัมภาษณ์จากคนที่ได้ไปเรียนต่อจริงๆ, ขั้นตอนการสมัครเรียน ผ่าน EducationUSA Channel 

18. เรียนป.ตรี จบแล้ว สามารถอยู่ฝึกงานได้อย่างถูกต้องตาม กฏหมายที่อเมริกา(ได้รับเงินเดือนเรทนักศึกษาฝึกงานหรือมากกว่า) ได้อีก 9-18 เดือน รายละเอียด เข้า link นี้


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
หากท่านต้องการไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก กรุณาเข้า link ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
 
1. การเตรียมตัว ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง เตรียมตัวเดือนไหน อย่างไร ทำอะไรบ้างเรียงลำดับ 1 2 3 4 กรุณาเข้า link นี้

2. Search Engine หาที่เรียน ป.โท ป.เอก ที่อเมริกา

3. คะแนน TOEFL คืออะไร เข้า link นี้ http://goo.gl/d7sMpe

4. ตัวอย่างคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ ที่ใช้สมัคร ป.โท อเมริกา

5. Link Update ทุนเรียนต่อ ป.ตรี โท เอก อเมริกา ทุกวัน

6. Link ทุนเรียนต่ออเมริกา ตรี โท เอกจากหน่วยงานต่าง ๆ แยกตามสาขา เรียงตามลำดับตัวอักษร

7. กลุ่ม facebook "เตรียมตัวไปเรียนต่ออเมริกา"

8. Blog คลังเก็บข้อมูลทุนเรียนต่ออเมริกา http://goo.gl/ZpygHP

9. ตัวอย่างหน่วยงานที่ให้ทุนไปเรียนต่ออเมริกา (พิมพ์หมดไม่ได้ เดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์หนังสือ) อยากทราบทั้งหมด รบกวนมาดูที่ศูนย์ EducationUSA ใกล้บ้านท่าน

10. ชั้นเรียนเตรียม TOEFL ที่เชียงใหม่

11. ชั้นเรียนเตรียม GRE, GMAT ที่เชียงใหม่

12. e-mail สอบถามเพิ่มเติมกับ เจ้าหน้าที่ EducationUSA ได้ที่ link นี้

13. ที่อยู่ศูนย์ EducationUSA ทั่วประเทศไทยเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ EducationUSA โดยตรง

14. วีดีโอยูทูป แนวคิดเรื่องการเรียนต่ออเมริกา, สัมภาษณ์จากคนที่ได้ไปเรียนต่อจริงๆ, ขั้นตอนการสมัครเรียน ผ่าน EducationUSA Channel 

15. เรียนป.โท จบแล้ว สามารถอยู่ฝึกงานได้อย่างถูกต้องตาม กฏหมายที่อเมริกา (ได้รับเงินเดือนเรทนักศึกษาฝึกงานหรือมากกว่า) ได้อีก 9-18 เดือน รายละเอียด เข้า link นี้
http://en.wikipedia.org/wiki/Optional_Practical_Training
-----------------------------------------------------------------------------------------

หรือหากท่านยังไม่แน่ใจ ว่าจะไปเรียนอะไร ระดับชั้นไหน
ยังไม่มั่นใจเรื่องคะแนน TOEFL, SAT, TOEIC, IELTS, GRE, GMAT ของท่าน หรือ มีคะแนนครบทุกอย่างแล้ว แต่ต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับเรียนต่ออเมริกา โปรดเข้ากรอกข้อคำถามใน link นี้
http://acethai.weebly.com/contact-us.html

 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น