วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

SAT 2016 กับการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่SAT แบบใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไร?
          
นักเรียนที่ลงสอบ PSAT เดือนตุลาคม 2015 จะเป็นรุ่นแรกที่จะได้เห็น SAT ในรูปแบบใหม่ และ SAT แบบใหม่จะเริ่มถูกใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2016 โดยเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศอื่นๆนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้ SAT แบบใหม่เดือนพฤษภาคม 2016 (ไม่มีการจัดสอบ SAT รอบเดือนมีนาคมสำหรับศูนย์สอบนอกประเทศสหรัฐอเมริกา) 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะยังคงรับคะแนน SAT ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาปี 2017


การคิดคะแนน SAT แบบใหม่
ระบบใหม่มีการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง คือ
  • มี 4 ตัวเลือกแทน 5 ตัวเลือก
  • ไม่หักคะแนนหากตอบผิด
  • คะแนนรวมสูงสุด คือ 1600 คะแนน ไม่ใช่ 2400 คะแนนอีกต่อไป

ปัจจุบันข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Critical Reading , Math และ Writing โดยคะแนนเต็มแต่ละส่วนคือ 800 คะแนน คะแนนรวมสูงสุดคือ 2400 คะแนน แต่สำหรับ SAT แบบใหม่ ส่วนของ Reading และ  Writing (แบบมีตัวเลือกตอบ) จะถูกรวมเป็นส่วนเดียวกัน เรียกว่า “Evidence-Based Reading and Writing” โดยมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ส่วน Math จะยังคงมีคะแนนเต็ม 800 คะแนนเหมือนเดิม การคิดคะแนน SAT แบบใหม่สรุปดังนี้


การเปลี่ยนแปลงในส่วน  Essay

       นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ทำในส่วนของ Essay ได้จริงหรือ? คำตอบ คือ ไม่แน่นอนเสมอไป
คะแนนในส่วนของ Essay จะไม่ถูกรวมอยู่ในส่วนของ Writing อีกต่อไป คะแนน Essay จะถูกแยกออกมาโดยคะแนนเต็ม คือ 8 คะแนน ถึงแม้ว่านักเรียนจะสามารถเลือกที่จะไม่ทำ Essay ได้ แต่บางมหาวิทยาลัย เช่น University of California ได้ประกาศออกมาแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยต้องการคะแนน SAT ในส่วนของ Essay ด้วยหากคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยอื่นๆก็มีแนวโน้มที่ต้องการคะแนน Essay เช่นเดียวกัน SAT แบบใหม่ในส่วนของ Essay จะมีบทความให้นักเรียนอ่านเพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับบทความนั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างจาก Essay ของเก่าที่ไม่มีบทความให้อ่าน แต่จะมีเพียงคำถามให้เขียนตอบ

มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างแท้จริงในระยะยาว
      SAT แบบใหม่โดยเฉพาะในส่วนของ Reading และ Writing จะเปลี่ยนวิธีการเตรียมตัวสอบ SAT ของคุณ การทดสอบคำศัพท์ยากๆจะไม่มีอีกต่อไปในส่วนของ Reading แต่จะเปลี่ยนเป็นการทดสอบความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่ถูกใช้ในบริบทแทน หมายความว่า การท่องจำจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป คุณต้องเข้าใจอย่างแท้จริงว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่ออะไรออกมา โดยภาพรวมแล้วเนื้อหาบทความจะเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆของโลก เช่น สุนทรพจน์ Gettysburg Address และ Martin Luther King’s ‘I Have a Dream’ ซึ่งเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิมนุษยชน

       หากคุณวางแผนที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเตรียมตัวสอบ หรือหาทางลัดที่จะช่วยคุณในการประสบความสำเร็จใน SAT แบบใหม่แล้วละก็ เราบอกได้เลยว่าคุณคิดผิด ความรู้ความสามารถในการอ่านบทความ การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อดี เพราะความรู้ในการพิชิต SAT รูปแบบใหม่ ก็คือความรู้แบบเดียวกันกับสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในโรงเรียนและการใช้ชีวิตจริง ความสำเร็จจะอยู่ตรงหน้า หากคุณทุ่มเทให้กับการพัฒนาสติปัญญาอย่างแท้จริง


น้องๆที่สนใจคลาสเรียน SAT ทาง SAT เชียงใหม่ สามารถจัดคลาสเรียน ทั้งแบบ เดี่ยว และ แบบกลุ่มให้น้องๆได้นะคะ
คลาสเรียนสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และนักเรียนที่เรียนด้วยก็สามารถสอบได้คะแนนเต็มด้วยค่ะ
สนใจคอร์สเรียน ติดต่อกับพี่ๆ TeamAce! ได้ที่ 081-8212686 หรือ 053-895699 ได้ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์นะคะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น