วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

SAT เชียงใหม่ ทุนเรียนต่ออเมริกา ป.ตรี จาก Texas Wesleyan University

Texas_Wesleyan_University_Law_School_in_Fort_Worth_Texas.jpg


Texas Wesleyan University

Texas Wesleyan University International Scholarships

Texas Wesleyan University is a private, affordable university on a safe, small campus near downtown Fort Worth, Texas. With a focus in the liberal arts and sciences, education, and business, Wesleyan is where motivated students prepare for graduate school and leadership in professional careers.

Texas Wesleyan University offers scholarships to international students. Scholarship amounts and requirements vary and are typically renewable for the number of semesters needed to complete the program of study (maximum of 8 semesters). Students must meet the required yearly cumulative grade point average and maintain full-time enrollment.
For more information, please visit: http://bit.ly/SenhHU

 If you want to study in the U.S., contact TeamAce! 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น