วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

SAT เชียงใหม่ ทุนเรียน ป.ตรี อเมริกา (ทำงานให้ U.) $4,960 ต่อเทอม จาก Bluffton University

sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged TAG : ielts เชียงใหม่ toefl เชียงใหม่ toeic เชียงใหม่ gmat เชียงใหม่ gre เชียงใหม่ ged เชียงใหม่ sat เชียงใหม่ ภาษาอังกฤษ เชียงใหม่
Bluffton University Academic and Financial Need Scholarships

Bluffton’s four enduring values of discovery, community, respect and service set Bluffton apart from other institutions. Bluffton provides an educational experience that teaches Christian Values in a Global Community - or put in another way - living out faith with purpose through the Mennonite values of peacemaking and service.


International students may qualify for academic or financial need based scholarships/grants. Academic scholarships are determined by previous academic record and results on the SAT examination. International student grants are awarded to students demonstrating the financial ability to pay for only a portion of the expected costs of attendance. The maximum amount of scholarship and/or international student grant awarded will be one-half the cost of tuition. In addition, international students can work on campus and earn $2,340 per academic year on campus work-study and $4,960 during summer employment.
For more information, please visit: http://bit.ly/HWZfg1


 If you want to study in the U.S., contact TeamAce! 






ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น