วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

TOEFL เชียงใหม่ ทุนการศึกษา จาก Southern Arkansas University (Arkansas)

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากมหาวิทยาลัย SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY 

โดยทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบ Initial and Retention และนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนจะต้องพักอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ทุนการศึกษา จะอยู่ในช่วง $1,380-$5,500 ต่อเทอม

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/1g93qp1SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY (AR) OFFERING SCHOLARSHIPS FOR INTERNATIONAL STUDENTS
 

There have been changes in the International Student Scholarship program. The following are the current scholarships available to international students. There are two main types of scholarships for international students: Initial and Retention. All scholarships are contingent upon available funding. All scholarship students must live on campus.

Scholarships vary between $1,380-$5,500 per semester.
For more information, please visit: http://bit.ly/1g93qp1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น