วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

NYU Abu Dhabi Info session วันพุธ 8 มิถุนายน 2559


ACE ในฐานะที่เป็นส่วนงานที่ดูแลด้านแนะแนวการศึกษาต่อสหรัฐฯ EducationUSA ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ชีวิตให้กับเยาวชนไทย รวมถึงการสานเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

ACE-EducationUSA จะได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี ในโอกาสที่จะมาให้ข้อมูลสถาบัน และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษากับผู้สนใจในภาคเหนือ ACE-EducationUSA จึงขอเรียนเชิญท่าน อาจารย์แนะแนว และนักเรียนที่สนใจเข้าฟังการให้ข้อมูลของสถาบัน ขั้นตอนการสมัคร การเตรียมตัวสมัคร เทคนิคพิชิตทุน จากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในงาน

NYU Abu Dhabi 
Info session

วันพุธ 8 มิถุนายน 2559
เวลา 17.30-19.00 น.

โรงแรมอีสทิน เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว
(ตรงข้ามกับห้างเมญ่า โทร 052-001999)


ใครควรเข้าร่วมกิจกรรม:
นักเรียนชั้น ม. 4-6 ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปที่อยากเรียนระดับปริญญาตรีจากสถาบันของอเมริกา
โอกาสพิเศษเช่นนี้มีไม่บ่อยนัก เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://nyuadcm.eventbrite.com
หมายเลขโทรศัพท์ 081.8212686
อีเมล์ infohere.ace@gmail.com หรือ
ACE-EducationUSA 21 ซอย 9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี (NYU ABU DHABI) 

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี (NYU Abu Dhabi) เป็นมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ปี ที่เน้นการวิจัย และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค โดยมีการแข่งขันสูงมาก​ในการสมัครเข้าศึกษา เราเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนิวยอร์คใน 22 สาขาวิชาในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี เป็นผู้กำหนดมาตรฐานใหม่ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยหลักสูตรแบบนวัตกรรมที่เข้มข้น และเน้นการวิจัย ซึ่งออกแบบมาใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการและความท้าทายของศตวรรษที่ 21 


วิทยาเขตมีจำนวนนักศึกษากว่า 100 สัญชาติ และไม่ได้เน้นหนักไปที่นักศึกษาจากประเทศใด หรือภูมิภาคใดหลัก ทำให้มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี ท้าทายนักศึกษาเพื่อ ให้คิดอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจปัญหาที่สลับซับซ้อนจากมุมมองที่หลากหลาย พัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำและการสื่อสารกับเพื่อนนักศึกษาและผู้เชียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ

นักศึกษาที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี สามารถใช้เวลาระหว่าง การสร้างเสริมประสบการณ์ในระดับปริญญาตรี 4 ปีที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตนิวยอร์ค และเซี่ยงไฮ้ รวมถึงที่ศูนย์การศึกษาใน 11 เมืองหลักทั๋วโลก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค วิทยาเขตอาบูดาบี ยังมีความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างล้นเหลือให้กับนักศึกษาของสถาบัน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่านักเรียนระดับหัวกะทิและเก่งที่สุดจากทั่วโลก จะสามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินแต่อย่างใดNEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI (NYU ABU DHABI)

NYU Abu Dhabi is a highly selective, four-year research university that is fully integrated into New York University. We offer NYU undergraduate degrees across 22 majors in the sciences, social sciences, engineering, humanities, and the arts. NYU Abu Dhabi is setting a new standard for higher education through a rigorous, innovative, research-based curriculum that has been redesigned for the needs and challenges of the 21st century.


With a student body comprising more than 100 nationalities, and no national or regional majority, NYU Abu Dhabi challenges students to think creatively, understand complex problems from multiple perspectives, develop leadership skills, and communicate with experts and peers across disciplines. Students who attend the Abu Dhabi campus can spend time over their four-year undergraduate experience at NYU's campuses in New York and Shanghai, as well as at academic centers in 11 other major cities around the world. NYU Abu Dhabi offers very generous financial support to its students regardless of their citizenship, ensuring that the best and brightest students from around the world are able to attend, regardless of their financial background.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น